Obsah

 

Rozpočet obce na rok 2022, vyvěšeno 20.12.2021, sejmuto 31.12.2022

Návrh rozpočtu obce na rok 2022, výkaz FIN za 10/2021, vyvěšeno 30.11.2021, sejmuto 20.12.2021

 

Rozpočtová opatření na rok 2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 - schváleno starostou, vyvěšeno 28.2.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 - schváleno starostou, vyvěšeno 25.4.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 - schváleno starostou, vyvěšeno 16.5.2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022 - schváleno starostou, vyvěšeno 13.7.2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022 - schváleno starostou, vyvěšeno 24.8.2022

Rozpočtové opatření č. 6/2022 - schváleno starostou, vyvěšeno 13.10.2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022 - schváleno starostou, vyvěšeno 11.11.2022

Rozpočtové opatření č. 8/2022 - schváleno starostou, vyvěšeno 19.12.2022

Rozpočtové opatření č. 9/2022 - schváleno starostou, vyvěšeno 18.1.2023

 

Závěrečný účet obce za rok 2021, včetně přílohy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, vyvěšeno 20.6.2022, sejmuto 12.7.2023

 

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021, včetně přílohy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, vyvěšeno 24.5.2022, sejmuto 20.6.2022

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022-2024, vyvěšeno 20.12.2021, sejmuto 31.12.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2024, vyvěšeno 30.11.2021, sejmuto 20.12.2021