Kam s odpadem?

SEZNAM MÍST, KTERÉ JSOU URČENY K ODKLÁDÁNÍ VYTŘÍDĚNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU Typ: PDF dokument, Velikost: 194.12 kB

Třídění odpadu:

V prostoru pro odkládání tříděného odpadu(u prodejny) jsou umístěny kontejnery na plasty, papír, sklo a popelnice na drobné kovy a na jedlé oleje a tuky.

Jednotlivé druhy odkládejte, tam kam patří, plasty sešlapané, vysypané z pytlů, papírové krabice rozložené.

Do popelnice s nápisem KOVY patří například plechovky od nápojů a potravin, ostatní kovové obaly, obaly od kosmetiky, alobal, hliníková víčka atd. Větší kusy železa si ponechte doma, každý rok na jaře bude proveden svoz.

Do popelnice na jedlé oleje a tuky patří POUZE olej z domácností.

Sběrné místo na bioodpad pod hřbitovem:

Plocha pod hřbitovem je určena POUZE pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu

  • tzn. tráva, listí, větve, apod..
  • Nepatří sem trámy, dveře, starý nábytek atd.. Je zakázáno, zde takový odpad odkládat!!
  • Větve odkládejte do vymezeného prostoru, trávu odkládejte pouze na panely.

Odpady ukládejte tak, aby mohli odložit odpad i ostatní spoluobčané.