Sbor dobrovolných hasičů Žerčice

Byl založen v roce 1884.

"Léta Páně 1884" Za největší pečlivosti obecní správy - dobrá a chvalitebná myšlenka zasadila se v naší obci,která se také ihned při schůzi valné hromady ve skutek uvedla.

Koupil se jeden stříkací stroj,čtyřkolový, z Prahy od Smekala na Smíchově. Na náklad obce tento stroj zakoupen byl za 740 zlatých.

Sbor byl založen,aby chránil majetek spoluobčanů i obce v duchu hasičského hesla: "Vlasti k ochraně, bližnímu na pomoc a sobě ku cti" a je nejstarším dosud fungujícím spolkem v Žerčicích.

SDH Žerčice pořádá od roku 2013 Memoriál Josefa Hůlky v požární sportu a společně s obcí se podílí na pořádání dětských akcí (Čarodějnice,dětský den)

SDH Žerčice