Obsah

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH OBCÍ

Obec v souvislosti s výkonem své působnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob, a to mj. již v okamžiku, kdy obdrží podání nebo učiní úkon z vlastní činnosti.

Zpracování a nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zjm. zákony na úseku ochrany osobních údajů a nakládání s osobními údaji                  a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016        o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení   o ochraně osobních údajů).

Zpracování osobních údajů obcí probíhá výhradně na legitimním (právním) základě a jsou respektovány základní zásady zpracování osobních údajů, a to zjm. zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, zásada účelového omezení, zásada minimalizace údajů, zásada přesnosti, zásada omezení uložení    a zásada integrity a důvěrnosti.

V přiložených souborech jsou uvedeny informace o zpracování osobních údajů v souvislosti  s ochranou  osobních údajů a informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů