Připomenutí platnosti vyhlášky o veřejném pořádku

Z důvodu opakovaného porušování upozorňujeme na platnost Obecně závazné vyhlášky obce Žerčice o veřejném pořádku, kde je mimo jiné stanoven zákaz volného pobíhání psů, zákaz vstupu psů na dětské a fotbalové hřiště, zákaz ježdění a stání na plochách veřejné zeleně.

Z důvodu opakovaného porušování upozorňujeme na platnost Obecně závazné vyhlášky obce Žerčice č. 1/2017 o veřejném pořádku. Touto vyhláškou je mimo jiné stanoven ZÁKAZ  volného pobíhání psů a vstup se psy na dětské a fotbalové hřiště. Dále vyhláška stanovuje ZÁKAZ ježdění, zastavení a stání na plochách veřejné zeleně.

V souvislosti s udržováním veřejného pořádku a čistoty, upozorňujeme na zákon o pozemních komunikacích č.13/1997Sb, který mimo jiné uvádí v § 28 povinnost uživatele komunikace v případě, že dojde k znečištění komunikace bez průtahů uvést komunikaci do původního stavu. Neprovedením výše uvedeného vzniká přestupek dle §42a, §42b, za který je možno uložit pokutu až do výše 300tis. Kč.

Všechny tyto přestupky může řešit Policie ČR s následným předáním na přestupkovou komisi Magistrátu MB.

Datum vložení: 25. 4. 2024 7:43
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2024 8:41
Autor: Správce Webu