Obsah

Sběrné místo na bioodpad pod hřbitovem:

Větve odkládejte do vymezeného prostoru, trávu odkládejte pouze na panely

Bioodpad

Plocha pod hřbitovem je určena pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu - tzn. tráva, listí, větve, apod.. Nepatří sem trámy, dveře, starý nábytek atd.. Je  zakázáno, zde takovýto odpad odkládat!!! Žádáme o respektování správného třídění.

U prodejny potravin, v prostoru kontejnerů na tříděný odpad je od 1.1.2020 umístěna žlutá popelnice s popisem na jedlé oleje a tuky. Do této nádoby patří pouze olej z domácností!!!!

 

Třídění odpadu - KOVY:

V prostoru pro odkládání tříděného  odpadu (u prodejny) byla umístěna popelnice na drobné kovy. Popelnice je označena nápisem "KOVY". Patří sem např. plechovky od potravin, nápojové plechovky, ostatní kovové obaly, obaly od kosmetiky, alobal, hliniková víčka od mléčných produktů, uzávěry, víčka.

Upozorňujeme občany, aby řádně dodržovali třídění odpadů - plasty, papír, sklo, drobné kovy, jedlé oleje a tuky.

praktický lékař

Pohoda care - přeprava seniorů a nemocných

 

Mandlování prádla: každý lichý týden ve středu od 13.00 do 16.00

 

 

 

ČEZ Distribuce, a. s. nás požádala o pomoc při informování obyvatel o jejich postupu a ochránili Vás tak před praktikami těchto lidí.Jako distributor elektrické energie NEVYBÍRAJÍ žádnou hotovost, NEPOTŘEBUJÍ od klientů na místě předkládat žádné doklady. Do objektu či nemovitosti vstupují jejich zaměstnanci jen k účelům definovaných v energetickém zákoně např. z důvodu oprav a revize jejich zařízení, odečtu elektroměrů apod.
Zaměstnanci ČEZ mají u sebe vždy služební průkaz s fotografií a jeho identitu si můžete ověřit na bezplatné lince 800 850 860.
Leták, který slouží občanům jako důležitá informace před neseriózními praktikami některých obchodníků s elektrickou energií v PŘÍLOZE. Leták - neseriozní metody   Leták ČEZ

 

Pojízdná prodejna masa - změna času: STŘEDA 15.40 (místo ve čtvrtek).

 

Kontrola techn. stavu a provozu kotlů na pevná paliva

Revizní techniky podle Vašeho typu kotle najdete v odkazu

Seznam techniků,podle výrobce kotle

 

Elektronická evidence tržeb

 

Likvidace starého dřeva

CESTOVÁNÍ S DĚTMI DO ZAHRANIČÍ

 

 

Daň z nemovitosti-platba přes SIPO

CETIN - Vyjádření k existenci sítí

 

Poplatek za svoz TKO pro rok 2021   činí:

 

700,- Kč trvale hlášená osoba

850,- rekreační objekt (chalupáři)

Prodej známek na popelnice bude zahájen 18.1.2021

 

Cerberos - nabídka připojení k internetu

Metronet - nabídka připojení k internetu

DRAGON INTERNET a.s. - nabídka připojení k internetu

 

Upozornění k třídění bioodpadu rostlinného původu

Místo pro soustředění bioodpadu je „Pod hřbitovem“. Jedno místo je určeno pro trávu, listí…., druhé místo je určeno pro větve. Nepatří sem popel, zejména horký popel a ostatní odpad, který není rostlinného původu.

 

Pohyb psů po obci

Dle platné vyhlášky o veřejném pořádku je pohyb psů na veřejných prostranstvích a v zastavěných částech obce možný pouze na vodítku. Povinností majitele psa je zabezpečit svého psa tak, aby neutíkal a volně nepobíhal po obci !!!

 

Ověřování podpisů a listin

Od ledna 2015 provádíme na OÚ ověřování pravosti podpisů a listin.

 

Stěhuji se -  pokyny k vyřízení formalit