Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

#

Žerčice
Ačkoli obec vznikla mnohem dříve, první písemná, a tedy historicky doložená zpráva o Žerčicích je z roku 1070 v Kosmově kronice, která praví: "Dne 8. června posvětil biskup pražský, Gebhart svůj kostel v novém dvoře Žerčiněvsi." V té době se obec jmenovala Zercinaues, což bylo později měněno na Zricinaues, Zrcinaues, Žerčinaves, Zrčín, Žerčiněves a konečně Žerčice. Podle této obce byl počátkem 13. stol. pojmenován arciděkanát žerčiněvesský, ačkoli později má i jméno boleslavský.
Jako většina míst, i Žerčice mají stinné kapitoly ve své historii. V roce 1130 vyšlo najevo velké spiknutí proti knížeti Soběslavovi I., které bylo dohodnuto v Žerčicích. Biskup Menhart tehdy najal dva vrahy, kteří měli knížete na jeho cestě z Kladska zavraždit. Za to jim byla slíbena odměna v podobě vysokého úředního postavení. Spiknutí však bylo prozrazeno a oba najatí vrazi byli v Praze vpleteni na kolo. Biskup Menhart se z účasti na spiknutí očistil. Pokračování o Žerčicích

Velkoobjemové konterjnery 2-4.5.2015

Svoz nebezpečného odpadu 9.5.2015 od 8.30 - 8.45

 

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

 

Upozornění k třídění bioodpadu rostlinného původu

Místo pro soustředění bioodpadu je „Pod hřbitovem“. Jedno místo je určeno pro trávu, listí…., druhé místo je určeno pro větve. Nepatří sem popel, zejména horký popel a ostatní odpad, který není rostlinného původu.

 

Pohyb psů po obci

Dle platné vyhlášky o veřejném pořádku jepohyb psů na veřejných prostranstvích a v zastavěných částech obce možný pouze na vodítku. Povinností majitele psa je zabezpečit svého psa tak, aby neutíkal a volně nepobíhal po obci !!!

 

 

Informace ke svozu komunálního odpadu

 

 

 

1. - 17. 4. 2015

Cenová kalkulace vody pro Žečice 2015

Úřední deskaZobrazit více

1. - 17. 4. 2015

Záměr propachtovat pozemky p.č. 356/1, 356/2 v k.ú. Nová Telib

Úřední deskaZobrazit více

1. - 17. 4. 2015

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 27.3.2015

Úřední deskaZobrazit více

26. 3. - 11. 4. 2015

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘIZENÍ - Žerčice - VO

Úřední deskaZobrazit více

12. 3. - 20. 4. 2015

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Úřední deskaZobrazit více