Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

#

Žerčice
Ačkoli obec vznikla mnohem dříve, první písemná, a tedy historicky doložená zpráva o Žerčicích je z roku 1070 v Kosmově kronice, která praví: "Dne 8. června posvětil biskup pražský, Gebhart svůj kostel v novém dvoře Žerčiněvsi." V té době se obec jmenovala Zercinaues, což bylo později měněno na Zricinaues, Zrcinaues, Žerčinaves, Zrčín, Žerčiněves a konečně Žerčice. Podle této obce byl počátkem 13. stol. pojmenován arciděkanát žerčiněvesský, ačkoli později má i jméno boleslavský.
Jako většina míst, i Žerčice mají stinné kapitoly ve své historii. V roce 1130 vyšlo najevo velké spiknutí proti knížeti Soběslavovi I., které bylo dohodnuto v Žerčicích. Biskup Menhart tehdy najal dva vrahy, kteří měli knížete na jeho cestě z Kladska zavraždit. Za to jim byla slíbena odměna v podobě vysokého úředního postavení. Spiknutí však bylo prozrazeno a oba najatí vrazi byli v Praze vpleteni na kolo. Biskup Menhart se z účasti na spiknutí očistil. Pokračování o Žerčicích

Oznámení o zahájení stavby - "Rekonstrukce sítí elektrického vedení"

 

Upozornění ke třídění odpadu:

  - zejména plastů a papíru

 Dochází k přeplňování kontejnerů  a      odkládání věcí, které sem nepatří a špatnému třídění.

Plasty je třeba vhazovat volně ložené, pet lahve sešlapané a prázdné!!!!!

V kontejneru na platy byl i pytel s plnými pet lahvemi a sklenicemi, což je špatně!!!!

Papírové krabice je nutné vkládat rozložené a ne celé!!!!!!

Pod hřbitov je možné opět odkládat větvě.


 

Policie  Středočeského kraje hledá   nové zájemce o práci u Policie ČR v našem teritoriu  Probíhá nábor policistů pro Středočeský kraj. Konkrétní  informace o podmínkách přijetí k policii na www.policie.cz/nábor, případně kontakty jsou k dispozici na OÚ.

 

Upozornění k třídění bioodpadu rostlinného původu

Místo pro soustředění bioodpadu je „Pod hřbitovem“. Jedno místo je určeno pro trávu, listí…., druhé místo je určeno pro větve. Nepatří sem popel, zejména horký popel a ostatní odpad, který není rostlinného původu.

 

Pohyb psů po obci

Dle platné vyhlášky o veřejném pořádku jepohyb psů na veřejných prostranstvích a v zastavěných částech obce možný pouze na vodítku. Povinností majitele psa je zabezpečit svého psa tak, aby neutíkal a volně nepobíhal po obci !!!

30. 5. 2015

Historická výstava traktorů dne 30.5-2015 v Kosmonosech

Kulturní akceZobrazit více

23. 5. - 24. 6. 2015

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Úřední deskaZobrazit více

2. - 26. 6. 2015

Výstava - Chvála přírody

Kulturní akceZobrazit více

6. 6. 2015

III. ROČNÍK MEMORIÁLU JOSEFA HŮLKY

Kulturní akceZobrazit více

22. 4. - 31. 7. 2015

výstava DOBROVAN

Kulturní akceZobrazit více